Jaké benefity nabízejí v tomto roce pojišťovny diabetikům?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci zhoršení diabetes. Příspěvek ve výši až 500 Kč je určen na:

1/ Veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění, např. na:

 • obuv pro diabetika
 • dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
 • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
 • diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
 • jehly
 • glukometr
 • port pro aplikaci inzulinu
 • senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie (včetně čtečky)

2/ Přístrojovou pedikúru:

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

 • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanského průkazu
 • Průkaz diabetika, potvrzení o diagnóze (při prvním čerpání)
 • Dokladu o úhradě (pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2022)

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části „Zásady čerpání preventivních programů“.

Více na: https://cpzp.cz/preventivni-programy

4/5 - (1 vote)