Jaké benefity nabízejí v tomto roce pojišťovny diabetikům?

Oborová zdravotní pojišťovna

Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější chronické onemocnění v populaci a postihuje častěji osoby ve vyšším věku a osoby s nadváhou či obezitou. Málo pohybu, špatná životospráva, nadměrný stres, ale také genetické dispozice výrazně přispívají ke vzniku tohoto typu onemocnění.

Hypertenze je označení pro vysoký krevní tlak. Jeho počáteční stádia probíhají bez jakýchkoli projevů. Později se objevují bolesti hlavy, poškození tepen a tělesných orgánů. Neléčená hypertenze poškozuje krevní cévy a zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

92% nemocných cukrovkou tvoří diabetici 2. typu

95% všech hypertoniků trpí hypertenzí způsobenou genetickými vlohami či špatnou životosprávou

OZP nabízí komplexní program péče pro klienty s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, hypertenzí či kombinací obou onemocnění. Naší snahou je pomoci zkvalitnit život klientů s tímto chronickým onemocněním, a výsledně tak snížit rizika nežádoucích dopadů na zdraví.

Ve spolupráci se sítí nutričních terapeutů a výživových poradců můžete zdarma získat řadu cenných rad, jak upravit svou životosprávu.

Podmínky čerpání příspěvku

  • Program je určen pro všechny pojištěnce ve věku 18 let včetně a více s diagnózou diabetes mellitus 2. typu či hypertenzí, případně kombinací obou onemocnění.
  • Příspěvek lze čerpat do maximální výše 1 000,- Kč na 50 % výši účtenky za poradentství či vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením.
  • Pojištenec musí doložit potvrzení s diagnózou E11 a I10-15 nebo kombinací těchto chronických nemocí.
  • Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.
  • Příspěvek je určen na čerpání služeb certifikovaného nutričního terapeuta.
    O příspěvek lze žádat do 30.11. daného kalendářního roku. Akceptovány jsou účtenky z daného kalendářního roku, max. 3 měsíce staré.
  • Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30.11. daného kalendářního roku na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP. Žádost můžete podat také prostřednictvím Kuponu ve VITAKARTĚ.

Více na: https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy/pece-o-vybrane-chronicky-nemocne-klienty a na: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

Rate this post