Již čtvrtý ročník charitativního cyklozávodu „Na kole pro pomoc“  pořádáme v sobotu 26. 6. 2021 s cílem podpořit pražskou neziskovou organizaci Okamžik, z. ú. , která již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením. Rádi bychom opět za pomoci všech účastníků vybrali peníze na podporu projektu Okamžiku Propojme svět vidících a nevidomých. Vypsali jsme výzvu, prostřednictvím které mohou na tento projekt přispět jak aktivní cyklisté, tak i další podporující.

Za podporu děkujeme a těšíme se na samotný závod!