Vznik Světového dne diabetu (WDD – World Diabetes Day)

Mezinárodní federace pro cukrovku (IDF) stanovila 14. listopadu Světovým dnem diabetu. Jedná se o každoroční celosvětovou kampaň, která je zaměřena na rozšíření povědomí o problematice cukrovky mezi širokou veřejnost, stejně tak jako na podporu lidí, u kterých byla cukrovka diagnostikována.

Každoročním sponzorem tohoto dne je Světová zdravotnická organizace (WHO), která usiluje o snížení počtu nových případů cukrovky a snaží se zajistit adekvátní péči pro stávající pacienty.

Víte že:
Poslední průzkumy tvrdí, že na světě je nyní kolem 400 miliónů lidí trpících cukrovkou. A v průměru každých deset vteřin je tato nemoc diagnostikována dalším třem lidem. Zásluhou současného životního stylu se dá předpokládat, že tato čísla budou nadále narůstat. Podle odhadů WHO bude na světě do roku 2030 postiženo touto nemocí až 552 milionů lidí.

Proč právě 14. listopadu?

V tento den se totiž roku 1891 narodil kanadský lékař Frederick Grant Banting, který, spolu se svým kolegou Charlesem Herbertem Bestem, objevil léčivé účinky inzulínu. Roku 1922, po sérii pokusů vykonaných na psech a sobě samotných, zachránili inzulínem prvního pacienta na světě, a sice čtrnáctiletého chlapce.

F. G. Banting obdržel za objev roku 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu a byl po něm pojmenován kráter na Měsíci.

Světový den diabetu v České republice

Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím chorobám na světě. U nás postihuje nyní diabetes více než 860 000 obyvatel. Většinou se jedná o cukrovku 2. typu, která často propukne i díky nezdravému životnímu stylu, ale kterou můžeme při včasném odhalení uspokojivě léčit a předejít tak pozdním komplikacím.

Z důvodu vládních opatření se letošní akce na Karlově náměstí konat nebude. Místo toho můžete využít aplikaci Měníme cukrovku pohybem, díky které můžete podporovat boj proti diabetu celý měsíc.

Více informací najdete na stránkách https://menimecukrovkupohybem.dendiabetu.cz/

 

Víte že:
Světovým logem diabetu je od roku 2007 modrý kruh.
Kruh značí jednotu, ve které je síla úspěchu v boji proti nemoci. Modrá barva pak symbolizuje oblohu, kterou mají všichni lidé na planetě společnou.

logo-svetovy-den-diabetu-kruh

 

Rate this post