Vznik Světového dne diabetu (WDD – World Diabetes Day)

Mezinárodní federace pro cukrovku (IDF) stanovila 14. listopadu Světovým dnem diabetu. Jedná se o každoroční celosvětovou kampaň, která je zaměřena na rozšíření povědomí o problematice cukrovky mezi širokou veřejnost, stejně tak jako na podporu lidí, u kterých byla cukrovka diagnostikována.

Každoročním sponzorem tohoto dne je Světová zdravotnická organizace (WHO), která usiluje o snížení počtu nových případů cukrovky a snaží se zajistit adekvátní péči pro stávající pacienty.

Víte že:
Poslední průzkumy tvrdí, že na světě je nyní kolem 400 miliónů lidí trpících cukrovkou. A v průměru každých deset vteřin je tato nemoc diagnostikována dalším třem lidem. Zásluhou současného životního stylu se dá předpokládat, že tato čísla budou nadále narůstat. Podle odhadů WHO bude na světě do roku 2030 postiženo touto nemocí až 552 milionů lidí.

Proč právě 14. listopadu?

V tento den se totiž roku 1891 narodil kanadský lékař Frederick Grant Banting, který, spolu se svým kolegou Charlesem Herbertem Bestem, objevil léčivé účinky inzulínu. Roku 1922, po sérii pokusů vykonaných na psech a sobě samotných, zachránili inzulínem prvního pacienta na světě, a sice čtrnáctiletého chlapce.

F. G. Banting obdržel za objev roku 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu a byl po něm pojmenován kráter na Měsíci.

Světový den diabetu v České republice

Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím chorobám na světě. U nás postihuje nyní diabetes více než 860 000 obyvatel. Většinou se jedná o cukrovku 2. typu, která často propukne i díky nezdravému životnímu stylu, ale kterou můžeme při včasném odhalení uspokojivě léčit a předejít tak pozdním komplikacím.

Karlovo náměstí ve znamení modrého kruhu

Na Karlově náměstí v Praze bude 14.11. postaven stan, ve kterém bude probíhat osvěta.

Státní zdravotní ústav zde bude nabízet změření tělesné kompozice na přístroji InBody (analýza široké škály hodnot složení lidského těla – množství svalů, vody, tuků, výpočet BMI…) Kuřáci si budou moci nechat změřit obsah oxidu uhelnatého v dechu a navštívit poradnu pro odvykání kouření.

Dále zde bude k dispozici odborná konzultace ohledně pohybu, otestování tělesné kondice a měření krevního tlaku v zátěžové situaci.

Pro diabetiky zde budou probíhat individální konzultace s nutričními terapeuty.

Pokud návštěvnící akce absolvují alespoň dvě z výše zmíněných konzultací, získají zájemci průkaz SZÚ a budou si moci nechat zdarma změřit glykémii a cholesterol ve zdravotnickém modulu Golem.
(Akci pořádají: Společnost KAPCZ za finanční podpory společnosti Novo Nordisk, ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem – Centrem podpory veřejného zdraví, 1. LF UK a VFN v Praze, VŠTJ Medicina Praha a Hlavním městem Praha)

Víte že:
Světovým logem diabetu je od roku 2007 modrý kruh.
Kruh značí jednotu, ve které je síla úspěchu v boji proti nemoci. Modrá barva pak symbolizuje oblohu, kterou mají všichni lidé na planetě společnou.

logo-svetovy-den-diabetu-kruh

Pochod proti diabetu

Tradicí rozšířenou po celém světě jsou pochody proti diabetu. Česká republika v tomto není výjimkou a 14. 11. ve 13:00 odstartuje na Karlově náměstí již 13. ročník.

Pochodem se snažíme upozorňovat na narůstající problém diabetu 2. typu. Připojte se k nám i vy. Budeme se na vás těšit.