Diabetická neuropatie (DN) je chronická komplikace při diabetu a lze ji definovat jako nezánětlivé poškození funkce periferních somatických nebo autonomních nervů. Nejčastěji se projevuje postižením nervů, sníženou citlivostí a bolestí, nejvíce u dolních končetin. Problémy však mohou nastat i s trávícím a močovým ústrojím, cévami a srdcem.

Neuropatie je jednou z nejčastějších komplikací u nemocných s diabetem, postihující až 50 % diabetiků 1. i 2. typu. Zanedbání může vést až k amputaci končetin, je proto vhodné při jakýchkoliv příznacích hned navštívit svého lékaře. Pokud jste diabetik, více se sledujte a věnujte pozornost defektům na kůži, zejména na končetinách.


Podle druhu postižených nervů rozlišujeme (DN) na 2 základní skupiny

 • periferní (somatická) neuropatie postihující nervy příčně pruhovaného svalstva končetin (vůlí ovlivnitelné)
 • autonomní (vegetativní) neuropatie, při postižení nervů ovlivňujících svaly vnitřních orgánů, jejichž funkci vůlí ovlivnit nemůžeme.

(Při pokročilejší neuropatii dochází ke kombinacím, bývají postiženy jak periferní tak autonomní nervy.)

Časté příčiny diabetické neuropatie

Vznik tohoto onemocnění je podmíněn základním onemocněním, tedy cukrovkou, ale příčiny, které mohou vést až k neuropatii, ovlivňuje více faktorů. U některých pacientů, kteří dodržují správnou životosprávu a správně dodržují hlavní pravidla při diabetu (selfmonitoring, hladina cukru v krvi, správný jídelníček atd.), se přesto může neuropatie po čase objevit z jiných důvodů. Nejčastějšími příčinami jsou:

 • Dlouhodobě zvýšená koncentrace glukózy v krvi (hyperglykémie)
 • Onemocnění malých cév, které tyto nervy vyživují
 • Genetické faktory – zvýšená citlivost k poškození nervů nezávislá na diabetu
 • Vysoká konzumace alkoholu (vedoucí ke ztrátě důležitých vitamínů a kolísání glykémie v krvi)
 • Nadměrné kouření cigaret (poškozující prokrvování cév v těle)
 • Délka diabetu a věk pacienta

Příznaky a projevy

Až u 50 % nemocných je zjištěna neuropatie bez jakýchkoliv symptomů. Takoví pacienti jsou nejvíce ohroženi tzv. syndromem diabetické nohy, který neléčený  může vést až ke ztrátě končetiny.
Proto je diagnostice a terapii diabetické neuropatie třeba věnovat zvláštní péči. Příznaky neuropatie závisí na tom, které nervy jsou postiženy. U periferní (somatické) neuropatie jsou postiženy zejména nervy dolních končetin, méně často pak rukou, projevující se většinou symetricky jako:

 • snížené nebo oslabené vnímání bolesti, tepla a chladu
 • brnění, pálení, píchání, mravenčení, které začíná u palců a šíří se nahoru
 • v noci až nesnesitelná, ostrá a rýpající bolest bránící spánku
 • obtíže s udržením rovnováhy a koordinace, ruce začínají být neobratné, může se zhroutit nožní klenba
 • svalová slabost a problémy s chůzí, dochází k zakopávání
 • kůže na končetinách je suchá, svraštělá, tenká, jakoby více průsvitná, nepotí se a ztrácí se ochlupení

Při asymetrickém postižení nervů je často postižené svalstvo pánevního pletence a stehen, které se projevuje bolestí v hýždích a stehnech. Začíná většinou na jedné straně. Dále se projevuje svalovou slabostí, nemocní mají problémy se vstáváním ze sedu a při chůzi zejména ze schodů a do schodů.

Prevence diabetické neuropatie

Při prevenci je důležité dbát na následující kroky:

 • pravidelná kontrola cukru v krvi (glykémie) a udržování glykémie v mezích blízkých zdravému (tedy hladina krevního cukru  mezi 5-7mmol/l) dodržováním dietních a léčebných režimů
 • ochrana a péče o nohy (denní kontrola stavu chodidel, jejich každodenní pečlivé mytí a sušení. Důležité je důkladné vysušení meziprstních prostor a na závěr namazaní nohou zvláčňujícími krémy zabraňujícími vysušení
 • přestat kouřit: u diabetiků, kteří kouří je více než dvakrát větší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, včetně poruch cirkulace v cévách
 • pravidelně cvičit: snižujeme tím nadváhu a podporujeme krevní cirkulaci a snižuje se krevní tlak (u diabetiků je krevní tlak hlídaný ještě přísněji než u zdravých lidí: <130/80 mmHg)

Následky neuropatie

Diabetická neuropatie je závažné onemocnění s mnoha komplikacemi. Zde nutno připomenout, že dlouhodobě dobře stabilizovaný diabetes, riziko vzniku těchto obtíží minimalizuje. Neplatí tedy, že kdo se léčí na cukrovku, určitě bude mít diabetickou neuropatii.

 • špatné hojení ran zejména na nohách a jejich infekce vede až k nekróze tkání nohy (gangréna), může dospět k nutnosti amputace části končetiny, někdy i celé končetiny
 • při poruše vyprazdňování měchýře v něm přežívá a množí se větší množství baktérií, mohou se šířit až k ledvinám a vznikají časté infekce močových cest
 • velkým nebezpečím u postižení autonomních nervů je snížené vnímání příznaků hypoglykémie (nízká hladina cukru)
 • nebezpečím je také ztráta regulace krevního tlaku: u ortostatické hypotenze může dojít k ztrátě vědomí, upadnutí a úrazu hlavy
 • porucha regulace tělesné teploty následkem změn pocení, poruchy trávicích funkcí s úporným zvracením a průjmy či zácpami a také poruchy sexuálních funkcí
 • v neposlední řadě vedou bolesti, handicap a neschopnost zejména u starších lidí k ztrátě nezávislosti, depresím a sociální izolaci

Léčba neuropatie

Léčba diabetické neuropatie není jednoduchá, především proto, že není znám způsob odstraňující  příčinu neuropatie. Léčba se opírá zejména o normalizaci krevního cukru a o potlačení nepříjemných bolestivých stavů  a jiných nepříjemných pocitů jako brnění, pálení. Terapie je velmi individuální. Předem není jisté, zda a u koho zabere.

 • Základem je udržování stabilní  hladiny glukózy v krvi (což může vést k zastavení nebo zpomalení rozvinutí nemoci do těžších stadií). Užívají se perorální antidiabetika, případně injekčně inzulin. U některých lidí může intenzivní kontrola a regulace glykémie snížit riziko vývinu neuropatie i o více než 60 %.
 • K léčbě bolesti se podávají antiepileptika, antidepresiva. Doporučují se také masti obsahující capsaicin.
 • Mezi jiné metody zvládnutí bolesti a jiných nepříjemných vjemů u neuropatie patří také například akupunktura, relaxační techniky či rehabilitace.
 • Účinné je v některých případech podávání látek podporujících regeneraci a výživu nervů. Hlavně kyseliny alfa lipoové či linoleové a podávání vitamínů B, E.
3.7/5 - (12 votes)