Asi si téměř každý člověk alespoň jednou v životě řekl, že by potřeboval zhubnout. Ale jak na to?

Všude slýcháme, že základem léčby obezity je změna životosprávy = redukční dieta, pohybová aktivita a změna chování.

Ale přiznejte si, kolikrát už jste to zkoušeli a jak dlouho jste vydrželi?

Pokud všechno ostatní selhává stává se důležitým přístupem vhodná farmakoterapie. Stejně jako přistupujeme k léčbě hypertenze, vysokého cholesterolu či jiných nemocí, měli bychom vhodnou farmakologickou léčbu užívat prakticky celoživotně. Toto vyplývá z podstaty onemocnění, kdy velký podíl mají genetické vlivy, které zatím nelze ovlivnit. Obecná očekávání od farmakoterapie je redukce 7–10 % původní hmotnosti a její udržení po dobu užívání léků. Možná se vám zdá, že to není moc, ale pro vaše zdraví je to rozhodně správný krok.

Obezita je nemoc komplexní: těla i duše, proto jsou účinné zejména centrálně působící látky.

V České republice máme v současné době dostupné:

  1. orlistat
  2. fentermin
  3. kombinace naltrexon + bupropion
  4. od listopadu 2018 liraglutid

Orlistat

je inhibitor střevní lipázy – snižuje část účinku enzymů trávících tuky. Redukce hmotnosti zde dosahujeme sníženým vstřebáváním tuků ze střeva, a to asi o 30 % při dávce 120 mg (25 % při dávce 60 mg – volně prodejný lék), čímž se sníží kalorický obsah jídla o cca 600 kJ/den. Průměrný pokles hmotnosti je 5,5 kg/rok. Pokud dochází k nedodržování diety hlavně ve smyslu zvýšeného příjmu tuků, má pacient nadýmání, odchod stolice spolu s nevstřebaným tukem, mastný až imperativní průjem. V tomto směru působí „jako výukový lék“.

Fentermin

má centrální účinek: vede k uvolňování dopaminu v centrální nervové soustavě (CNS) a při jeho podávání je možný vznik závislosti. Preparát lze používat pouze omezenou dobu – max. 3 měsíce. Pomáhá hubnout mechanismem snížením chuti k jídlu. Nicméně má mnoho závažných nežádoucích účinků, které se projevují až při delším užívání (≥ 3 měsíce), a to zejména rozvoj závislosti na tomto léku.

Bupropion/naltrexon

výhodou je, že obě látky jsou samostatně již na trhu více než 30 let a nemají zásadní nežádoucí účinky, a to hlavně na výskyt kardiálních onemocnění a depresí. První složka potlačuje chuť k jídlu a zvyšuje kontrolu nad jídlem. Druhá složka oslabuje tzv. „odměňovací“ systém jídlem v našem mozku. Průměrné snížení hmotnosti je přibližně 8,5 kg a zmenšení obvodu pasu o 6,2 cm za 56 týdnů léčby.

Liraglutid

je injekční preparát, který se podává 1× denně podkožně. Jeho účinek je komplexní: navozuje pocit sytosti v mozku, snižuje chuť k jídlu, zpomaluje vyprazdňování žaludku, zvyšuje pocit plnosti a celkově snižuje příjem potravy. V tukové tkáni snižuje ukládání tuku, taky snižuje krevní tlak a má pozitivní vliv na lipidové parametry v krvi. Průměrný váhový úbytek je 10,3 kg/rok a 9,7 kg/ za 2 roky aplikace. Z nežádoucích účinků je nejčastější pocit na zvracení 40 %, zvracení 16 %, průjem, zácpa, bolesti břicha, rýma, bolest hlavy, únava.

Všechna antiobezitika je třeba brát jako doplňková k Vašemu redukčnímu a pohybovému režimu a jenom Vám ho pomáhá dodržovat. Samotné toho moc nezmůžou.

A po úspěšném zhubnutí u některých pacientů přichází v úvahu chirurgické řešení (bariatrie) pro dlouhodobé udržení optimální hmotnosti. Ale o tom až příště…

Rate this post