Jaké benefity nabízejí v tomto roce pojišťovny diabetikům?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Diabetes – Přispějeme částkou až 1000 Kč

ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci zhoršení diabetes. Příspěvek je určen na:

1/ Veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění, např. na:

  • obuv pro diabetiky
  • dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
  • nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
  • nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
  • diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
  • jehly
  • glukometr
  • port pro aplikaci inzulinu
  • senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie (včetně čtečky)

2/ Přístrojovou pedikúru: příspěvek lze poskytnout jen na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu: cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/ nebo podolog.cz/mapa/. Může se jednat také o preventivní pedikúru provedenou zdravotní sestrou.

Více na: https://cpzp.cz/preventivni-program/32

Rate this post