Jaké benefity nabízejí v tomto roce pojišťovny diabetikům?

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Diabetikům nad 18 let nabízíme 3 000 Kč na přístrojové ošetření nohou. Syndrom diabetické nohy patří mezi nejzávažnější komplikace diabetu. Proto dospělým s diagnózou diabetes mellitus navíc přispějeme 3 000 Kč (na jedno ošetření v maximální výši 500 Kč) na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem provedenou poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností. z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

Přispějeme až 3 000 Kč pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus bez omezení věku na pomůcky:

 • dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru,
 • glukometr nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok),
 • inzulinová pera včetně příslušenství nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči,
 • příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu),
 • pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy),
 • senzory k přístroji ke glukometru nad rámec množství hrazeného z v.z.p.,
 • ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie,
 • port pro aplikaci inzulinu,
 • chladící pouzdro k inzulinu,
 • zavaděče kanyl,
 • odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru),
 • vinuté tampóny nad rámec hrazeného množství z v.z.p. (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.),
 • gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech), např. Wellion krém, Hemagel, Granuflex,
 • krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy (např. Allpresan diabetic),
 • prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje např. Cavilon apod.),
 • penály na příslušenství pro diabetiky

Podmínky čerpání

1) obecné
Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

2) potřebné dokumenty
vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně nebo datovou schránkou
doklad o zaplacení pomůcky nebo služby vystavený od 1. 10. 2022
doklad o diagnóze (např. průkaz diabetika, lékařské potvrzení) při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP
zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte

Termín podání žádosti
15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP
31. 12. 2023 pro podání žádosti při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.
Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.

Více na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/diabetes-mellitus

Rate this post