Mějte tuto kartičku stále u sebe a ukažte ji při každé návštěvě lékaře.

Důležité informace o bezpečnosti přípravku Forxiga (dapagliflozin) – pouze pro pacienty
s diabetem 1. typu

Forxiga může přispět k rozvoji lékařského problému označovaného jako diabetická ketoacidóza (DKA). Pokud není DKA léčena, může být závažná nebo vést k úmrtí. Příznaky DKA zahrnují:

Ústa a žaludek: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku, velká žízeň/sucho v ústech (známky dehydratace), nasládlá nebo kovová chuť v ústech.

Dech, dýchání a zápach: rychlé a hluboké dýchání, nasládlý zápach z úst, odlišný zápach moči nebo potu.

Další příznaky: zvýšená hladina ketonů v moči nebo v krvi, rychlý úbytek tělesné hmotnosti, zmatenost, pocit nezvyklé ospalosti či únavy.

Jestliže máte známky/příznaky DKA, poraďte se s lékařem nebo navštivte ihned nemocnici a přestaňte ihned užívat přípravek Forxiga.

Pamatujte si: U pacitentů, kteří užívají přípravek Forxiga, se může objevit DKA, i když je hladina cukru v krvi nižší než 14 mmol/l (250 mg/dl). Tento stav se nazývá euglykemická DKA.

Kontaktní informace pro Vás a pro Vašeho lékaře

Vaše jméno:


Jméno lékaře, který přípravek Forxiga předepsal:


Telefonní číslo na lékaře:


Datum zahájení léčby přípravkem Forxiga:


Kontakt na blízkou osobu pro případ nouze:


Telefonní číslo blízké osoby:


Informace pro lékaře, lékárníky a zdravotní sestry

Tento pacient užívá přípravek Forxiga (dapagliflozin) k léčbě diabetu 1. typu.

  • Přípravek se používá jako přídavná léčba k inzulinu.
  • Jedná se o „SGLT-2 inhibitor“.

Před chirurgickým zákrokem nebo hospitalizací z důvodu závažného akutního onemocnění přestaňte dočasně užívat přípravek Forxiga.

Jestliže se objeví známky DKA, ihned vyšetřete pacienta na diabetickou ketoacidózu (DKA)

  • posuďte riziko DKA bez ohledu na hladinu glukózy v krvi.
  • U pacitentů, kteří užívají přípravek Forxiga, se může objevit DKA, i když je hladina cukru v krvi nižší než 14 mmol/l (250 mg/dl); stav se nazývá euglykemická DKA.

Léčba DKA

  • Pokud máte podezření na DKA: zajistěte pacientovi lékařskou péči a ihned vysaďte přípravek Forxiga.
  • Léčba euglykemické DKA vyžaduje: Pacientům s euglykemickou DKA má být podána glukóza, inzulin a tekutiny, léčba dapagliflozinem má být přerušena.

V žádném případě nevysazujte ani nepřerušujte léčbu inzulinem.

Tento materiál, pokyny pro pacienty a pečovatele a příbalová informace (PIL) jsou k dispozici on-line na adrese: www.sukl.cz.

Stáhnout kartičku pacienta (PDF)

 

Rate this post