Kolo životní rovnováhy (Wheel of Life®) je velmi oblíbený nástroj, který se využívá především v profesionálním koučinku pro ucelený pohled na vlastní život. Jeho cílem je nám vizuálně, přehledně a rychle ukázat, které oblasti našeho života jsou či nejsou v rovnováze. Díky tomu si dokážeme sami identifikovat oblasti, které od nás vyžadují více pozornosti. A tím si svůj život obrátit k lepšímu.

Ten kolotoč známe všichni – málo času, mnoho úkolů, povinností a starostí. Rodina, zdraví, diabetes, práce, finance, osobní rozvoj, volný čas a ostatní individuální oblasti, které nejvíce ovlivňují náš život. Může se se stát, že čas pro naše životní oblasti rozdělujeme nerovnoměrně. Některé z životních oblastí mohou být nenaplněny, aniž bychom si to uvědomovali. A my se ocitneme v nerovnováze.

Naše duševní pohoda je podpořena nalezením vysoké úrovně významu v našich každodenních úkolech a činnostech. Pokud mnoho aspektů našeho bytí najde rovnováhu, pak obvykle následuje životní spokojenost, naplnění základních psychologických potřeb a spokojenosti. (Eakman, 2016).

Jednoduše řečeno, náš život je mimo rovnováhu, když nejsou naplněny naše základní psychologické potřeby (Ryan & Deci, 2018).

Kolo životní rovnováhy

Představme si náš život jako kolo rozdělené na 6-12 dílů. Čím více dílů nebude naplněno a čím více bude naše kolo kostrbaté, tím méně se toto kolo bude točit nebo se nebude točit vůbec.

Jak tento nástroj používat?

 1. Nejprve si vyjmenujeme vlastní životní oblasti, které jsou pro nás důležité a tvoří náš život, jako např.: rodina a přátelé, partner a děti, peníze a finance, kariera a práce, zdraví a pohyb, zábava a rekreace, životní prostředí, komunita, osobní růst a učení, duchovnost atd.
 2. Namalujeme si kruh (nebo vytiskneme hotový kruh rovnováhy na konci článku), který podle počtu životních oblastí můžeme rozdělat na min. 6, 8, 10 až maximálně 12 segmentů.
 3. Do každého segmentu doplníme skóre, od 1 do 10, kdy skóre jedna značí naši nejnižší spokojenost a skóre 10 naši nejvyšší spokojenost.
 4. Nebo můžeme využít barevné pastelky – zelenou, oranžovou a červenou a segmenty ohodnotit vizuálně
 5. Po vyplnění kruhu rovnováhy následuje jeho hodnocení.

Za prvé si položíme otázky, které se týkají kruhu jako celku:

 • Když se podíváme na tvar kola, jak se cítíme?
 • Co nás nejvíce překvapuje?
 • Kterou kategorii bychom nejraději zlepšili? S jakou kategorií bychom nejraději začali?
 • Jak v současné době trávíme čas v jednotlivých oblastech?
 • Co potřebujeme ke zlepšení skóre v jednotlivých oblastech?
 • Jaké malé kroky by měly nejvýznamnější vliv na naši spokojenost?
 • Mohlo by jedno opatření zlepšit více než jednu oblast?

Za druhé si položíme otázky, které se týkají jednotlivých segmentů:

 • Proč tato oblast vyžaduje naši pozornost?
 • Co by se muselo stát, abychom zvýšili svou spokojenost o jedno skóre?
 • Jak vyrovnaní se cítíme v této oblasti svého života?
 • Proč jsme dali toto skóre?
 • Chybí v této oblasti našeho života něco, co by mohlo ovlivnit naše skóre?
 • Existuje něco, co by mohlo přidat hodnotu této oblasti a změnit skóre?

Kolo rovnováhy si můžeme kdykoliv a pravidelně zopakovat, abychom věděli, jakým směrem se v životě vyvíjíme.

A co vaše kolo životní rovnováhy, točí se?

Možná se ptáte, proč téma KOLO ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY publikujeme na webu, který se zaobírá primárně léčbou cukrovky. Léčba diabetu není pouze o lécích, dietě či pohybu. Důležitá je i psychická pohoda. Některé nenaplněné segmenty v kole rovnováhy mohou přímo i nepřímo ovlivnit léčbu diabetu.

Např. mohou způsobovat stres nebo psychickou nepohodu a tak ovlivnit naši životosprávu – čas na jídlo, přejídání, nárůst hmotnosti. Následně dojde ke zvýšení glykémie či delšímu zhoršení kompenzace diabetu. U některých jedinců může být nerovnováha důvodem, proč svoji cukrovku neřeší a neléčí vůbec.

Naším společným cílem je zlepšit kvalitu života diabetiků, snížit nemocnost a riziko vážných zdravotních komplikací při dlouhodobě nedostatečně kontrolované cukrovce. K tomuto cíli vede více cestiček.

Proto jsme se inspirovali a vytvořili jsme pro vás speciální úkol. KOLO ROVNÁHY DIABETU. Máte odvahu ho vyplnit?

Kolo rovnováhy diabetu

Kolo rovnováhy diabetu – PDF ke stažení/tisku

Rate this post