Inzulinová pumpa výrazně zlepšuje kvalitu života s cukrovkou, umožňuje žít život bez výrazných omezení, uvolňuje dietní režim. Zlepšuje kompenzaci diabetu.

Nic ale není zadarmo. Existují pravidla, kterými by se všichni uživatelé pump měli řídit. Jen tak se pumpa stane užitečným pomocníkem při zvládání diabetu.

Tento článek není návodem na léčbu inzulinovou pumpou, v podobě hesel shrnuje praktické aspekty života s pumpou, na které nelze zapomínat. Podrobně je vše nutno probrat s ošetřujícím lékařem.

Selfmonitoring glykémie

a) Pomocí glukometru: doporučená frekvence měření glykemií při léčbě inzulinovou pumpou (CSII = continuous subcutaneous insulin infusion)

 • denně ranní glykémie: pro včasné podchycení ev. poruchy a následné hyperglykémie, při léčbě CSII je rychlý rozvoj acidózy
 • ideál pro pumpu je 3 – 4x denně
 • min 1x za 14 dnů velký profil (lačné + 2 hod po jídle) ke kontrole dávky inzulinu k jídlu
 • podrobněji dle stavu a domluvy s lékařem
 • vždy, když se necítíte dobře
 • noční glykémie mezi 3. – 4. hod se měří při úpravách bazálních dávek v noci

b) Kontinuálním monitoringem glykémie v reálném čase (tzv. RT-CGM)

Možnosti využití kontinuálního monitoringu glykémie pomocí senzoru jsou s výhodou. Na trhu jsou systémy, které znázorňují aktuální glykémii včetně trendu, kterým se bude ubírat v nejbližších 20min. Systém pracuje po dobu životnosti senzoru (tedy cca 1-2 týdny). Data jsou přenášena buď do inzulinové pumpy nebo do aplikace v chytrém telefonu.

Používání monitorace glykémie v reálném čase výrazně zlepšuje hladiny glykémie, snižuje riziko hypoglykémie, přispívá ke zlepšení kvality života. Bylo prokázáno, že ideální je užití více než 60-70% času. Nicméně jakékoliv užití může zlepšit vlastní zacházení s diabetem.

Úpravy basálních a bolusových dávek při terapii CSII

Níže je orientační doporučení úpravy bolusových (tedy inzulin k jídlu) dávek inzulinu podle výše glykémie. Lze jej doporučit pro začátek terapie pumpou.

Každý člověk má jinou citlivost těla na inzulin, proto by měl přesně znát:

 1. Svoji citlivost na inzulin. Tedy o kolik klesá glykémie po podání 1j inzulinu. Lze spočítat podle následujícího vzorce 100: celková dávka inzulinu.
 2. Svůj sacharidový poměr. Teď kolik g cukrů pokryje 1j inzulinu.
  Lze spočítat podle vzorce (6,2x hmotnost v kg) : celková denní dávka inzulinu.
 3. Svoje individuální cílové hladiny glykémie nalačno a po jídle.

Znalost těchto faktorů je naprosto zásadní pro stanovení správné dávky inzulinu k jídlu či ke korekci hyperglykémie kdykoliv během dne.

Níže jsou obecná doporučení úpravy bolusových dávek pro začátečníky, ne pro ty, kteří již počítají pomocí např. bolusový kalkulátorů, tzn. znají svoje hodnoty sacharidového poměru a faktoru citlivosti na inzulin.

 • glykémie pod 4mmol/l: odložit aplikaci inzulinu až po jídle, bolus snížit o -1-2 jednotky, pokud pociťuji hypoglykémii
 • glykémie 4-6 mmol/l: v normě, nic neměnit
 • glykémie 6-8 mmol/l: bolus + 0,5j, jídlo beze změny
 • glykémie 8-10 mmol/l: bolus + 0,5-1j
 • glykémie 10-14 mmol/l: bolus + 2-3j, před další aplikaci inzulinu kontrolu glykémie, následující den ve stejnou dobu kontrola, zda se hyperglykémie neopakuje, úprava basální dávky 2-3 hodiny (+ 0,1j/hodinu) před nevyhovující glykemií pokud se situace opakuje
 • glykémie 15-19 mmol/l: bolus + 3-4j, dále změřit před dalším jídlem, event. další dopich 1-2j dle výše glykémie. Další den znovu kontrola.
 • glykémie nad 20 mmol/l: bolus 3-4 a opakovat a 2-3 hodiny do poklesu glykémie z 10-13mmol/l, kontrola glykémie do 1-2 hodin, pít tekutiny, následující den znovu kontrola ve stejnou dobu, odhalit příčinu!

Nezapomenout měřit aceton v moči při glykémii nad 15 – možnost rozvoje ketoacidózy rychlejší-pokud ketolátky přítomny, úprava inzulinu a glykémie znovu za hodinu!! Častější kontroly. Není zde podkožní zásoba inzulinu, proto rychle stoupá glykémie při nejistotě podání bolusové dávky inzulinu BOLUS INZULINU raději perem každý uživatel inzulinové pumpy musí mít doma záložní systém aplikace inzulinu (ať inzulinové pero či inzulinová stříkačka).

Basál lze upravit, pokud je opakovaně ve stejnou dobu nevyhovující glykémie bez jasné příčiny. Dávku měním ± 0,1j/hod v bloku cca 3hod, které předchází nevyhovující glykémii.

Bolus: upravuji aktuálně dle jídla, pohybu a glykémie

Hyperglykémie s ketoacidózou?

Při léčbě CSII je do těla podáván pouze krátkodobě působící inzulin ve velmi malých dávkách, není tedy zásoba inzulinu (tak jako při režimu dlouhodobě působících inzulinů). Protože nejsou zásoby inzulinu, může při přerušení podávání inzulinu poměrně rychle vzniknout ketoacidóza. Tedy stav okyselení organismu, který vzniká při nedostatku inzulinu. Rozvíjí se obvykle po 2 hodinách bez dodávky inzulinu.

Příčiny: ucpání či vypadnutí jehly, prosakování inzulinu v místě napojení zásobníku na kanylu, větší bublina v kanyle, pozor na zavedení jehly do místa tření (pásek) kdy může dojít k vypadnutí, prošlý inzulin, špatné- povrchové zavedení kanyly, akutní onemocnění.

Jak reagovat na obtížně srovnatelnou hyperglykémii?

 1. přepíchnout kanylu
 2. ketolátky měřit, pokud glykémie nad 15mmol/l
 3. pokud úpravy inzulinem stále bez efektu, přidat inzulin perem
 4. pokud po 4 hodinách léčby glykémie neklesá, volat lékaře

Stav ev. ketoacidózy je možno kontrolovat proužky močovými, kde lze detekovat aceton.

Lépe lze vyšetřovat tzv. beta hydroxybutyrát (stupeň okyselení organismu) v krvi pomocí proužků podobně jako měříme glykémii glukometrem.

Výhoda: event. ketoacidóza se zachytí mnohem dříve a je tak menší riziko postupu do těžkého stavu (ketolátky v krvi umí měřit např. glukometry firmy Abbott). Normální hodnoty ketonémie v krvi jsou kolem 0,1-0,2 mmol/l. Pozor musíme dávat od hodnoty 0,6mmol/l, kdy je nezbytná dodávka inzulinu, tekutiny a kontroly glykémie do odeznění stavu či konzultace stavu s lékařem.

Místo aplikace kanyly

Nejčastěji břicho: rotace kolem pupku ve vzdálenosti min. 5 cm, je tu nejrychlejší vstřebávání.

Možnosti ale i jinam – hýždě, zadní strana paží je nutno počítat s pomalejším vstřebáváním inzulinu

Možnosti odpojení pumpy a zvláštní situace

Odpojit pumpu se doporučuje jen krátkodobě na cca 2 max 3 hodiny při dobré kompenzaci

Jak ale s inzulinem na dobu bez pumpy?

 1. pokud je před námi námaha (sport): neaplikovat žádný inzulin navíc, pumpu na 2-3hod odpojit, po nasazení kontrola glykémie. Necvičit, pokud glykémie pod 4 a nad 15mmol/l.
 2. pokud bez větší námahy: podáme bolus v takové výši, kolik by za dobu odpojení vyteklo inzulinu v bazální dávce. Např. bazální dávka 1j/hod, odpojení na 2 hod, podáme tedy bolus 2j. Opět po nastavení kontrola glykémie.
 3. při přerušení na delší dobu

bolusy perem po 2-3 hodinách opět podle dávky bazálu v toto období nutno provádět za kontroly glykémie.

Koupání s pumpou – lze, je vodotěsná, nezapomenout na utěsnění adaptéru pumpy.

Opalování: pozor možnost přehřátí inzulinu, chránit před přímým sluncem.

Sauna: bez pumpy, vysoká teplota.

Dovolená s pumpou: při nejistotě možno dočasně převést na režim 4 injekcí inzulinu denně

Při stanovení dávky inzulinu vycházet z celkové současné dávky inzulinu, ne z dávky inzulinu, která byla před nasazením na pumpu (dávka inzulinu po nastavení na pumpu klesá).

Většinou si lze užít dovolenou dobře s pumpou. Jen mysleme na to, že je jiný režim, proto nutnost častějšího měření glykémie.

Onemocnění s pumpou: minimálně 3-4x denně měřit glykémie, je -li glykémie přes den trvale vyšší, zvýšit bazál postupně po 10% podle potřeby až o 100%. Měřit ketolátky!!

Sex a pumpa: nezapomeňte na spaní pumpu opět nasadit.

Sport

Je vhodné využít možnosti dočasného snížení bazálu při jakékoliv sportovní aktivitě (procházka, kolo, běh, úklid domu atd.).

S pumpou můžete provozovat jakýkoliv sport s vyjímkou potápění.

Konkrétní úpravy bazálu při sportu

lehká zátěž (chůze, zahrada, úklid)

 • po dobu zátěže snížit bazál na 80%, pokud bude zátěž hned po jídle, bolus snížit o třetinu
 • po pohybu nutno zkontrolovat glykémii, protože každý je jinak citlivý na inzulin. Někomu stačí -20%, jiný bude potřebovat jen -10%. Proto kontrolujte své glykémie a nastavte si svoje vlastní hodnoty.

střední zátěž :

 • snížení bazálu i bolusu na 50% po dobu zátěže
 • + snížení bazálu 4-5 hodin po zátěži o 20%
 • navíc sacharidy během zátěže. Tedy cca 20g cukrů po hodině pohybu.
 • kontrola glykemií po sportu, na noc jistě večeře

vysoká zátěž ( běh, rychlá jízda na kole)

 • na krátkou dobu (do 2hod) možno pumpu zcela odpojit
 • pokud trvá zátěž déle (jízda na kole, běžky), nechat alespoň 10% bazální dávky, sacharid doplňovat průběžně. Tedy á 2 hodiny 20-30g cukrů.
 • kontrola glykemií průběžně, po sportu, na noc jistě večeře

Jaké máme při léčbě cíle?

Cíle bude mít každý nastaveny jinak, je vhodné se poradit s lékařem

Ideál je následující

 • glykémie lačná 4-6 mmol/l
 • postprandiální 6-8 mmol/l
 • glykovaný hemoglobin (HbA1C) do 53-55mmol/mol
 • nepřítomnost acetonu v moči
 • přiměřená váha
 • přiměřená dávka inzulinu: maximální dávka je 0,8j/kg váhy. Obvyklá dávka inzulinu je kolem 40-60/den podle hmotnosti pacienta.

Tzv. hyperinzulinémie (neboli vysoká dávka inzulinu) urychluje zvýšení hmotnosti, aterosklerózu, vznik, hypertenze)

Normální hodnoty krevních tuků: cholesterol do 5,2mol/l, triacyglyceroly do 1,7mmol/l

Hodnoty TK v normě tedy do 140/90 mm Hg.

Máte poznámky? Otázky? Doplnění? Něco zde chybělo?
Pište na adresu info@diabetologiepraha4.cz

MUDr. Dagmar Bartášková

Rate this post