Syndrom diabetické nohy je jednou z četných komplikací diabetu mellitu. Diabetická noha – syndrom diabetické nohy (SDN) je definován jako infekce, ulcerace nebo destrukce hlubokých tkání nohy spojená s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické choroby dolních končetin (noha – část končetiny distálně od kotníku).
Dle převažující příčiny můžeme dělit na převážně neuropatické, z postižení nervových struktur, či ischemické, při poškození cév, nebo kombinované, při neuropatickém i ischemickém postižení, kde terapie těchto defektů je nejobtížnější. Syndrom diabetické nohy, vzniká u pacientů s dlouhodobě špatně kompenzovaným diabetem a vzniklými orgánovými komplikacemi. K vzniku orgánového postižení přispívá i nezdravý životní styl, jako je kouření, nadměrná konzumace alkoholu, neléčený vysoký tlak, vysoký cholesterol a nedostatek pohybu. Defekty často vznikají při nošení nesprávné obuvi a zanedbání ošetření vzniklého poranění, v kombinaci s neuropatickým a ischemickým postižením. Při jejich zanedbání mohou vést až k amputaci části končetiny.

Terapie syndromu diabetické nohy je komplexní. Je vhodné aby byla vedena lékařem specializujícím se na léčbu syndromu diabetické nohy:

  • důležitá je dobrá kompenzace diabetu, řešení metabolických komplikací ve spolupráci s jinými odbornostmi, např. kompenzace arteriální hypertenze, snížení cholesterolu, renální nedostatečnosti
  • lokální ošetření rány, vhodně zvolená lokální terapie (vlhké krytí, larvální terapie, podtlaková terapie, amnioderm, ozonoterpie)
  • v případě infekce v ráně, cílené přeléčení antibiotiky
  • zásadní je odlehčení končetiny s defektem, nošením berlí, odlehčovací ortézou, invalidním vozíkem …
  • zhodnocení a vyřešení případných poruch prokrvení končetiny, dle postižení tepen upravit terapii, či ve spolupráci s cévním lékařem, indikovat revaskularizační výkon, či operační řešení

Léčba syndromu diabetické nohy je náročná a velice zdlouhavá, proto je lepší se zaměřit na prevenci vzniku poranění.

Co udělat pro prevenci vzniku syndromu diabetické nohy

Základem pro prevenci vzniku diabetické nohy, je dobrá kompenzace diabetu. Dodržování režimových opatření, diety a ve spolupráci s diabetologem dobré nastavení antidiabetické terapie. Pokud bude diabetes dobře kompenzován, významně se tím sníží výskyt pozdních komplikací diabetu.

Důležité je neopomenout dobrou kompenzaci i přidružených onemocnění, které mohou potencovat vznik komplikací, např. dobře kompenzovaná arteriální hypertenze, snížení cholesterolu, řešení renální insuficience, prevence vzniku aterosklerosy.

Vhodné je zařadit do svého životního stylu pravidelnou pohybovou aktivitu, procházky, či vhodně cvičení pro diabetiky. Video s cvičením pro diabetiky lze nalézt na http://www.diab.cz/rehabilitacni-cviceni-cesky

Dalším bodem je každodenní péče o nohy. Prohlížení plosek nohou, pokud toto pacient sám nezvládne, muže požádat rodinného příslušníka či použít zrcátko. Pokud už je porušena citlivost na nohou, je kontrola zrakem velmi důležitá. Myslet na sníženou citlivost při zkoušení vody do koupele, rukou kontrolovat obuv, zda není uvnitř poškozená, či není v obuvi nějaký předmět. Vhodné je denní promazávání kůže nohou s krémy s 10% ureou, která zvláčňuje zatvrdlou a suchou kůži a může snížit riziko vzniku prasklin. Zatvrdlé kůže (hyperkeratózy) je vhodné odstraňovat jemným pravidelným broušením. Pro diabetiky je vhodná medicinální pedikúra (suchá). Poskytovatele lze nalézt na www.podiatrie.cz nebo můžete využít spolupracující studio peDi reLax (https://www.diabetologiepraha4.cz/o-nas/spolupracujeme/pedi-relax.html)

Vhodné je také včasné zaléčení mykotického poškození nohou a nehtů. Mikropoškození, vzniklé při mykotickém onemocnění, může být branou vstupu infektu a rozvoji syndromu diabetické nohy.

Správné obouvání je velmi důležité. Nesprávná obuv je často příčinou vzniku defektu na dolní končetině.

Na nohu patří vhodná ponožka. Ponožky jsou vhodné z přírodních materiálů, bavlna, bambus a neměli by mít příliš pevný lem, který by nohu škrtil. Vhodné ponožky pro diabeticky lze zakoupit v zdravotnických potřebách.

Na obuv pro pacienta s diabetem mellitem máme specifické požadavky, které většina obuvi v běžných obchodech nesplňuje. Obuv by měla být z přírodních materiálů, s dostatečně širokou špičkou. Velikost zvolit s nadměrkem 1 až 1,5 cm, aby špička nohy nenarážela v botě. Podešev by měla být pevná, poskytující ochranu plosce nohy, podpatek nízký, nebo žádný. Uvnitř boty by neměly být švy, aby nedocházelo k případným otlakům a odřeninám v těchto místech. Stélka u diabetické obuvi je speciální s ohledem na nejčastější místa defektu. Profylaktickou obuv pro diabetiky poskytuje společnost SHAPER (www.diabota.cz)

Vzhledem k tomu, že správná obuv je velmi důležitá v prevenci vzniku defektu u diabetiků, pojišťovna přispívá na obuv každé dva roky částkou 1000 Kč.

 

Zdroje:

  1. Diabetic foot (casopisvnitrnilekarstvi.cz)
  2. Diabetic foot syndrome from the perspective of internist educated in podiatry (casopisvnitrnilekarstvi.cz)
  3. Standardy péče o diabetickou nohu
  4. Jak předcházet syndromu diabetické nohy? – DIAstyl
Rate this post