Pokud se léčíte pro cukrovku, platí pro Vás jiné hodnoty LDL cholesterolu, ke kterým je třeba léčit, abyste se vyhnuli zdravotním komplikacím.

Najděte svoji kategorii srdečního rizika a cílovou hladinu LDL cholesterolu:

Kategorie srdečního rizika Cílový LDL v mmol/l
Velmi vysoké
Přítomné srdeční onemocnění (po infarktu, prokázané zúžení srdečních cév), zúžení  karotid (krkavic), diabetes mellitus s >3 rizikovými faktory srdečního onemocnění (např. kouření, nadváha, věk, pohlaví: muž, rodinná zátěž), DM1 >20let trvání, stav po mozkové příhodě, jakýkoliv zákrok na cévách, který je rozšiřoval (na končetinách, na srdci) Diabetes s mikrovaskulárními komplikacemi (postižení očí, nervů, ledvin), diabetické onemocnění ledvin
<  1,4
Vysoké
DM bez mikrovaskulárních komplikací, DM  s dobou trvání >10let trvání,  nebo přídavným rizikovým faktorem )viz výše), onemocnění ledvin, krevní tlak  >180/110mmHg,  vstupní LDL cholesterol >4,9
< 1,8
Střední
DM 1.typu bez komplikací < do 35 let věku, DM 2.typu bez komplikací < 50let do  10let trvání diabetu
< 2,6
Nízké: žádný diabetik < 3,0

Léčba dyslipidémie není obtížná. U většiny pacientů najdeme vhodný způsob, jak dosáhnout snížení hladiny LDL cholesterolu.

Důležité je začít včas a předejít tak vzniku cévních komplikací a užívat si život naplno.

Snažte se o zdravý životní styl, pohyb.

Pokud nestačí změna životního stylu k normalizaci cholesterolu, nebojte se začít užívat léky na jeho snížení. Léky nevysazujte, vysazení může vést ke kolísání lékových hladin a k akutnímu cévnímu uzávěru.

Pravidelně kontrolujte hladinu krevních tuků a výsledky konzultujte se svým lékařem.

 

Rate this post