Dnes si představíme nejnovější přístroj, který podává inzulín, monitoruje hladinu krevního cukru a téměř celý proces je řízen automaticky. Tedy jen s částečnou pomocí pacienta.

Za posledních 20 let vývoj aplikace inzulínu a kontroly hladin krevního cukru (dále glykémie) urazil pořádný kus cesty. Před necelými 100 lety (inzulín byl prvnímu pacientovi podán v roce 1922), diabetici závislí na inzulínu umírali, protože neměli insulin.

Inzulín se zprvu podával injekční stříkačkou, postupně byla vyvinuta pohodlnější inzulínová pera, probíhají testy s možností podávat inzulín inhalací ústy nebo nosem.

Jednou z možností, jak podávat inzulín je inzulínová pumpa. První spatřila světlo světa v roce 1978 a byla tak veliká, že ji pacient nosil na zádech jako batoh.

Jaký je princip léčby pumpou?

Mikrodávky krátkodobě působícího insulinu jsou trvale v průběhu 24 hodin podávány kanylkou (infuzním setem) do podkožního tuku tak, že napodobují činnost zdravé slinivky. Inzulín je podáván ve dvou režimech.

  1. Bazální dávka je dávka insulinu, která je v průběhu hodiny vydána do podkoží. Musí být podávána kontinuálně bez přerušení po celých 24 hodin.
    • během 24 hodin se může velikost basální dávky měnit
    • nejčastěji se mění dvakrát, někdy vícekrát denně. Takže dávka může být například následující v čase: 04-22 hodin: 1,0-1,8j inzulínu/hod a v čase 22-04 hodin 0,7-0,9j inzulínu/hod, Velikost basální dávky za 24 hodin bývá obvykle kolem 20-30 jednotek/den.
  1. Bolusová dávka je dávka insulinu podaná 10-15 minut před každým jídlem, které obsahuje cukry (třeba i 6x za den). Dávka kolísá podle množství přijatých cukrů mezi 2 – 8j/ jídlo.

Dosud bylo nutno dávky inzulínu předem programovat podle hladiny glykemie, fyzické aktivity a množství přijaté potravy. Pacient vždy před jídlem změří hladinu glykémie, rozhodne o velikosti dávky inzulínu a pomocí přístroje ji vydávkuje. Takže řídící jednotkou je vždy pacient ve spolupráci s lékařem, kdy jsou zodpovědní za dávku inzulínu.

Minimed 670 G Black_Front_CGM_mmolTento rok byla poprvé představena inzulínová pumpa Minimed 670 G, která mění dosud zažité zvyklosti. Součástí pumpy je systém pro kontinuální monitoring hladiny glykémie (tzv. senzor). Jedná se o přídavné zařízení, které předává do přístroje (inzulínové pumpy) informace o aktuální výši krevního cukru po dobu životnosti senzoru, což bývá mezi 7-14 dny. Takže pacient po dobu životnosti přístroje může pozorovat svoji měnící se hladinu glykémie. Pumpa má v sobě technologii, která dokáže vyhodnotit nejen hladinu glykémie, ale rovněž trend, kterým se krevní cukr bude v příštích 30 min ubírat. Podle toho přístroj sám vyhodnotí, zda je potřeba podávání inzulínu pozastavit nebo naopak přidat. Pacient se tedy nemusí obávat rychlého poklesu glykémie (tzv. hypoglykémie) nemusí se obávat kolísání hladin glykémie. Přístroj zatím není plně automatický, dávku inzulínu k jídlu stále řídí pacient. Pumpa ovšem obsahuje nápovědu, která po zadání informace a celkovém množství gramů cukrů na talíři poradí jakou dávku inzulínu zvolit.

Výhod je řada:

  1. Zlepšení kvality života, pacient se nemusí bát hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru), která může v krajních případech vést až k bezvědomí.
  2. Zlepšení samostatné kontroly diabetu. Lepší přehled o okamžité hladině glykémie bez nutnosti bolestivého odběru z prstu, což je jinak nutné provádět až 4x denně.
  3. Normalizace glykémie, což přispívá lepšímu pocitu zdraví, ale co je rovněž významné, snižuje riziko vzniku pozdních komplikací diabetu (postižení zraku, ledvin, nohou).

Přístroj zatím nepracuje zcela sám, pacient ho musí řídit. Pravidelně (po 3 dnech) přepichovat kanyly, které podávají inzulín. Každý týden je nezbytné vyměnit, tedy znovu zavést pod kůži senzor pro kontinuální monitoring glykémie. Tato péče je odměněna větší svobodou, není nutno dodržovat přesný hodinový harmonogram v jídle, je možno volnější cestování, sportování.

insulinova-pumpa-2

Na obrázku je znázorněn model, který pacient může použít. Inzulínová pumpa za pasem se zavedeným infuzním setem (tzv. kanylou) pod kůži v levé polovině břicha. V pravé polovině břicha je pak zaveden senzor pro kontinuální měření glykémie, který vysílá hodnoty na obrazovku přístroje. Toto je zřetelně vidět na obrázku pumpy, kde je vidět hladina glykémie 5,1mmol/l, dále jedna šipka směrem nahoru, což svědčí o mírně rostoucí hladině cukru. Tento úžasný pomocník v léčbě diabetu bude na českém trhu k dispozici pravděpodobně v roce 2018-2019.

MUDr. Dagmar Bartášková

 

Rate this post