Hypoglykemie je akutní komplikací diabetu. Může postihnout diabetiky 1. i 2. typu, pacienty léčené inzulínem, ale i prášky. Během hypoglykemické události dochází nejen ke změnám kvality života, ale hypoglykemická událost může být spojena s potřebou zdravotnických služeb, a tedy s významnými náklady na péči. Navíc je tento stav často provázen i ztrátou produktivity pacienta, který tak absentuje ze svého zaměstnání.

Hypoglykemie je stav snížené hladiny krevní glukózy doprovázený řadou projevů: pocení, třes, neklid, rozmazané vidění, bušení srdce, bledost až po příznaky dané sníženým množstvím cukru v mozku, který je na přívodu glukózy závislý: tj. zmatenost, poruchy chování, ospalost, poruchy koordinace, zraku, křeče až po nejzávažnější poruchy vědomí. Zejména u starších pacientů může být např. zmatenost projevem hypoglykémie.

Hypoglykémii dělíme na lehkou, střední, těžkou. Lehká hypoglykémie je taková, kterou pacient dobře rozpozná, vyhodnotí a sám zaléčí. Přechází obvykle během několika minut. Ze středních hypoglykémií se pacient může vzpamatovávat déle. Může mít následně bolesti hlavy, poruchy soustředění, zhoršený pracovní výkon. Nejzávažnější jsou těžké hypoglykémie, což je taková, kde si pacient nedokáže z hypoglykémie sám pomoci, protože má poruchu vědomí. Tento stav může skončit vážnými zdravotními problémy, v extrémním případě i smrtí.

Hypoglykémie je definovaná jako pokles glykémie pod 3,9 mmol/l, střední až těžké hypoglykémie jsou obvykle hladiny glykémie pod 3,0 mmol/l.

Každý pacient je jinak vnímavý k hladině krevního cukru. Jsou diabetici, kteří mají hodnotu glykémie například 3,0 mmol/l a nemají žádné potíže. To je již alarmující, protože varovné příznaky klesající hladiny cukru se mají objevovat kolem 3,8-4,0 mmol/l tak, aby pacient zareagoval a hypoglykémii zaléčil. Snížené vnímání hypoglykémie mívají diabetici s delším trváním diabetu, s častým kolísáním hladin glykémie, s opakovanými hypoglykémiemi. Tento stav není dlouhodobě bezpečný. Doporučujeme dočasně např. na 3 měsíce upravit léčbu diabetu směrem do vyšších hladin, aby se vnímání hypoglykémie opět obnovilo.

Co je důsledkem hypoglykémie?

1. Zhoršení kvality života spojené s nemalými náklady na léčbu.

Studie hodnotily výskyt a náklady na jednu příhodu hypoglykemie a dopad na kvalitu života u diabetiků 2. typu. Přímé medicínské náklady na jednu středně závažnou hypoglykemickou příhodu byly 334,7 €. Podle mezinárodní studie (Německo, Francie, Spojené království, USA), která hodnotila dopad výskytu alespoň jedné příhody nezávažné hypoglykemie na produktivitu diabetiků 1. a 2. typu při 8–16 hodinové (průměr 14,7 hod.) absenci v zaměstnání, dosáhly nepřímé náklady 15,26–93,47 USD. Je doloženo, že pacienti s diabetem 2. typu ztratí po atace závažné hypoglykemie v průměru 3 dny produktivity.

2. Zhoršení kompenzace diabetu.

Hypoglykemie a následný strach z výskytu hypoglykemické příhody limitují terapii cílenou na dosažení těsné kontroly diabetu a snížení výskytu komplikací, snižují ochotu pacienta řídit se doporučeními lékaře.

3. Riziko zdravotního postižení:

hypoglykémie zejména u kardiaků může vyvolat např. poruchu srdečního rytmu spojenou se všemi důsledky.

Příčiny hypoglykémie:

  • Nedostatečný příjem sacharidů vzhledem k dávce inzulínu
  • Neadekvátní dávka inzulínu
  • Fyzická zátěž, která není pokryta příjmem cukrů
  • Léčba perorálními antidiabetiky spojená s nedostatečným příjmem potravy nebo nepřiměřenou fyzickou zátěží. Hypoglykémie způsobené prášky může být často závažnější než ta vyvolaná inzulínem. Je to proto, že hladina léků v organizmu déle přetrvává, proto se hypoglykémie může i opakovat. Zde je důležitá správná následná léčba.
  • Alkohol: Proč může alkohol způsobit hypoglykémii?
    Na regulaci hladiny krevního cukru se významně podílejí játra. Jsou továrnou, která v případě hladovění dodává do oběhu cukr, snižuje důsledky hypoglykémie. Pokud ovšem organizmus přijímá alkohol, je tento preferenčně játry odbouráván, proto játra nestíhají vyrobit dostatečné množství glukózy a může hrozit vážnější hypoglykémie. Proto dobrá rada nad zlato: Pokud pijete alkohol, vždy ho doplňujte sacharidy. Nepijte nalačno.
  • Užívání některých léků
  • Pokles ledvinných funkcí
  • Zrychlené vstřebávání inzulínu z místa vpichu (např. aplikace inzulínu do nohy a následně fyzická aktivita)

Léčba hypoglykémie:

1. Lehčí hypoglykémie (glykémie kolem 3,5-3,9 mmol/l) vyvolaná vyšší dávkou inzulínu: stačí doplnit 20-30g cukru v podobě rychlých cukrů (např. 2 dc džusu, 4 kostky cukru, banán)

2. Střední hypoglykémie (kolem 3-3,5 mmol/l): doplnit 30-40 g cukrů

3. Těžká hypoglykémie. Pacient v bezvědomí. Možnost aplikace injekce glukagonu, který po podání zvýší glykémii do 5 min. Zmírňuje tak následky hypoglykémie. Pacienti v riziku vážné hypoglykémie mají být glukagonem vybaveni. Volat RZP.

4. Pokud vznikne hypoglykémie po fyzické zátěži, je větší riziko jejího opakování. Zejména v noci. Proto po zaléčení (tedy po požití cukru) a obnově celkového stavu je důležité myslet na riziko opakování, protože dochází k dalšímu vstřebávání glukózy svaly po cvičení. Takovou hypoglykémii proto ještě zajíme polysacharidem. Například krajíc chleba, rohlík.

Hypoglykémii je nejlépe předcházet

Většina hypoglykémií je dána režimovými chybami. Tedy tím, že není dodrženo správné dávkování inzulínu vzhledem k jídlu a pohybu. Rovněž pacienti léčení prášky by měli být opatrní. Neočekávaná námaha (běžky, sekání trávy, mytí oken, sběr hub) nebo oddálení či vynechání hlavního jídla může vést k nečekanému poklesu krevního cukru. Proto je potřeba dodržovat pravidelnou životosprávu, fyzickou aktivitu, doplnit cukry (svačina) tak, aby k poklesu glykémie pokud možno nedošlo.

Případnou hypoglykémii zaléčit, vyřešit včas, neodkládat, může se totiž ještě zhoršit a na léčbu může být pozdě.

Mít vždy při sobě zásoby rychlého cukru, v parku, v autě si je nikdo nekoupí. Nemožnost léčby hypoglykémie může mít vážné následky. Není radno ji podceňovat.

V lékárně lze zakoupit hroznový cukr nebo sladký gel v tubě, který se velmi rychle vstřebává již z dutiny ústní, velmi dobře se skladuje.

Pravidelně si kontrolovat glykémii glukometrem, podle výsledků pak regulovat potravu a dávky inzulínu. Pacienti v riziku těžší hypoglykémie nebo ti, kteří mají z hypoglykémie obavu si mohou navíc kontrolovat svůj stav pomocí senzoru pro kontinuální monitoring glykémie. Tento přístroj je totiž schopný na blížící se hypoglykémii upozornit a včasnou léčbou jí zabránit.

Léčba diabetu (výběr vhodného inzulínového režimu, správná skladba medikace) hypoglykémii také může předcházet.

Na závěr:

mějte svůj diabetes pod kontrolou, dodržováním základních pravidel lze hypoglykémiím předcházet a bát se jich pak nemusíte.

Pro ty, kteří chtějí sportovat a hypoglykémiím více předcházet, doporučujeme knihu: Diabetes a sport, autorů Zdeněk Rušavý, Jan Brož, vydaná Maxdrof 2012.

MUDr. Dagmar Bartášková

 

Dodatek od naší pacientky

Ano. To je jedna z mých nočních můr. Tedy až poté první, kterou je ta, že celosvětově dojde Insulin 😊

Vzhledem k tomu, že už se mnou cukrová kamarádka běží životem 27 let, mám tedy za sebou několik vážných hypoglykemií. Míněno, velmi rychlých a prudce spadlých hodnot, které mě doslova paralyzovaly a dostaly do stavu, kdy už jsem se pouze koncentrovala s rozostřeným viděním a zesláblými nohami a komplet zlitá studeným potem na to, z kterého šuplíku vytáhnu cukr a nasypu si ho do pusy. Když budu konkrétnější, tak noční hypoglykemie je něco, z čeho mám opravdu respekt a strach. Až díky senzorům jsem si dovolila jít spát s glykemií kolem 5 až 6 mmoll. Do té doby mi můj strach nedovolil mít nižší glykemii než 10 mmoll a více. Protože co kdyby v noci měsíc náhodou svítil více a mě by glykemie spadla dolů…

Strašák je to pro mě veliký. Self monitoring je pro mě osobně jediným způsobem jak se vyvarovat kolapsu. A VŽDY a v každé kapse mít pojistku v cukru, sušence, juicu… co komu vyhovuje. V momentě kdy se opravdu snažím o co nejtěsnější, tudíš výbornou kompenzaci, ta glykemie někdy spadne tak rychle a nečekaně dolů, že mě to opravdu občas překvapí.

A co je vlastně pro mě nejtěžší? Udržet si Balanc mezi tím věčným a primárním strachem z prudké hypoglykemie, která může samozřejmě v extrémním případě přivodit i smrt a normálním životem, který si chci užívat a žít naplno.

 

5/5 - (3 votes)