Léčba inzulinovým perem je stále hlavním způsobem dávkování inzulinu u pacientů s diabetem. Zatímco v zahraničí jsou dnes běžně v nabídce chytrá inzulinová pera s přenosem dat do mobilní aplikace, u nás se na uživatele per tak trochu zapomnělo. Je s podivem, že se k nám tyto typy pomůcek dosud nedostaly a desítky let u nás přetrvává trend mechanického pera bez automatického záznamu událostí.

Pokračování článku: https://www.diastyl.cz/technologie-chytra-inzulinova-pera/

Rate this post