Lipedém je méně známý chronický zdravotní stav charakterizovaný abnormálním nahromaděním tukové tkáně, především v nohou. Tuk se také může hromadit v bocích, hýždích, stehnech, ale i v pažích. Postihuje téměř výhradně ženy, které mají nejčastěji gynoidní typ postavy.

Lipedém

Lipedém je často doprovázen bolestivými otoky a velmi snadno se tvoří modřiny. Při dotyku na postižené místo je pod povrchem kůže patrná neobvyklá struktura, která připomíná např. rýži, hrášek nebo vlašské ořechy. Intenzita bolesti se pohybuje od žádné až po těžkou, frekvence bolesti může být konstantní, přicházejí a odcházejí, nebo se vyskytuje pouze tehdy, když je na tukovou tkáň vyvíjen tlak.

Je lipedém obezita?

Ne. Obezita se projevuje nadměrným ukládáním tuku v celém těle. Lipedém se nadměrně ukládá především v dolních končetinách, horní část těla bývá hubená. Lipedém, na rozdíl od obezity, v časném stádiu nedoprovází cukrovka, vysoký cholesterol ani vysoký krevní tlak.

Je lipedém vzácné onemocnění?

Lipedém není vzácné onemocnění, spíše je nesprávně diagnostikován a zaměňován za obezitu či otoky jiného původu. Odborná veřejnost nemá bohužel potřebné a ucelené diagnostické postupy a neodborná veřejnost má jen velmi omezené povědomí o jeho existenci.

Výživová opatření, která u jiných vedou k redukci hmotnosti, nemají u pacienta trpícího lipedémem výrazný vliv na postižená místa. Většinou se daří redukovat oblast břicha či prsou, ale otok nohou zůstává nezměněn. To může vést k emocionálnímu utrpení, pocitu selhání a beznaděje, hluboké depresi či mentální anorexii.

Je lipedém lymfedém?

Ne. Otok lymfedému často postihuje pouze jednu stranu těla. Lipedém postihuje obě končetiny stejně. Při lymfedému je kůže obvykle změněna a zesílena, zatímco u lipedému zůstává relativně normální. Nicméně rozlišování lipedému od lymfedému může být obtížné, protože tyto dvě onemocnění mohou koexistovat v pokročilých stádiích onemocnění.

Příčina vzniku lipedému

Příčina vzniku lipedému není zcela objasněna. Nejčastěji se lipedém začne projevovat během puberty, či během těhotenství, kdy v těle ženy dochází k hormonálním změnám. Proto se odborná veřejnost domnívá, že lipedém vzniká na podkladě hormonálních změn. Další možná příčina může být dědičnost. Nejvíce se odborníci přiklánějí ke kombinaci hormonálních, mikrovaskulárních (týkající se drobných cév) a lymfatických poruch (týkající se odvodu lymfy).

Jak lipedém vypadá?

Zřetelnými rysy lipedému je ostré oddělení mezi normální a abnormální tkání v kotníku („manžetové znamení“) a významná disproporce v obvodu mezi boky a pasem („jezdecké kalhoty“).

Klinické příznaky lipedému:

 • negativní Stemmerovo znamení , tj. neschopnost utvořit kožní řasu na 2. prstu končetiny. Toto znamení je přínosné zvláště v diagnostice počátečních stadií primárního lymfedému.
 • symetrický otok
 • bolest na dotek a tlak
 • vystřelující bolest
 • náchylnost k tvorbě modřin
 • rodinná historie
 • kůže je měkká a vykazuje typické tvoření důlků („pomerančová“ kůže)
 • často „pavoučí“ žíly na vnější straně stehna
 • v některých případech jsou postiženy i paže
Lipedém

Obrázek 1: žena s lipedémem. Přední část trupu s velmi tenkou horní částí těla s viditelnými žebry, s většími boky a stehny; Šipky ukazují na manžety kotníků. (WRIGHT, 2021)

Diagnostika:

Pokud máte podezření, že můžete trpět lipedémem, můžete si vyplnit diagnostickou tabulku níže.

Tabulka pro diagnostiku lipedému
ANAMNÉZA
A Nepřiměřená distribuce tělesného tuku
Žádný nebo omezený vliv úbytku hmotnosti na distribuci tuku
Bolest končetin a modřiny
Zvýšená citlivost na dotek nebo únava končetin
Nonpitting edém = po užití tlaku (např. prstem) nezůstává v tomto místě nějakou dobu důlek.
Žádné snížení bolesti nebo nepohodlí pomocí zvedání končetin
Nepřiměřená distribuce tělesného tuku
FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
B
horní část dolní končetiny
Nepřiměřené rozložení tuku
Obvodově zahuštěný kožní tuk
C
dolní část dolní končetiny
1) Proximální zahuštění podkožního tuku
2) Distální zahuštění podkožního tuku, doprovázené štíhlým nártem (manžetové znamení viz obr. 1)
D
horní část paže
Výrazně zahuštěný podkožní tuk ve srovnání s okolím
Náhlé zastavení lokte
E
dolní část paže
Zahuštěný podkožní tuk, doprovázený štíhlým hřbetem ruky (manžetové znamení)
ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA
F Bolest při vyšetření pohmatem oběma rukama
Tuková tkáň v oblasti úponu m. popliteus (sval zezadu pod kolenem)
Vyhodnocení:
Diagnóza lipedému je vysoce pravděpodobná, pokud je přítomna: A (1 až 6) + (B [1 + 2] nebo C [1 + 2] nebo D [1 + 2] nebo E).
Při absenci nejvýše dvou z těchto kritérií (A až E) podporuje diagnózu také přítomnost dalších kritérií F(1) nebo F(2).

Léčba

U pacientek s lipedémem by měl být podporován aktivní životní styl. Velmi je důležitý multidisciplinární přístup k obezitě, který zahrnuje řadu odborníků jako internistu, lymfologa, gastroenterologa, diabetologa, lymfoterapeuta, klinického nutričního terapeuta, chirurga, psychologa či psychiatra.

Více informací a seznam pracovišť na najdete na webu České lymfologické společnosti: Lymfocentra – Lympho

Komplexní dekongestivní terapie (dále KDT)

V LYMFOLOGICKÉM CENTRU se pacientkám s lipedémem doporučuje komplexní dekongestivní terapie. Léčebný plán se obvykle skládá z procedur a ošetření, která pacient podstupuje několikrát týdně po dobu až 1,5 měsíce. V první fázi je terapie zaměřena na redukci otoku a ve druhé fázi na udržení dosažených výsledků.

KDT zahrnuje řadu metod, jako jsou:

 • manuální i přístrojové lymfodrenáže
 • komprese , zahrnující kompresivní bandáže i kompresivní prádlo
 • lymfo – taping
 • farmakoterapie
 • chirurgické výkony – liposukce prokazuje výraznou úlevu
 • fyzioterapie, léčba přídružných kožních onemocnění
 • nutriční intervence spojena s redukcí nadbytečné tukové tkáně. (VLASAK, 2023)

Kompresivní legíny

Kompresivní legíny příznivě ovlivňují cirkulaci v žilním a lymfatickém systému. Proto se doporučují nosit pacientkám nejen s lymfedém či lipedémem, ale dokonce každé ženě, která na sobě pozoruje známky celulitidy. Největší efekt mají při denním používání, nosit by se měly především při fyzické aktivitě, např. chůzi. běhu, cvičení atd. V případě, že se jimi léčí lipedém, je důležité, aby kompresivní prádlo pokrylo celou plochu postižení.

Lipedém

Obrázek 3: kompresivní legíny

Strava

Ačkoli racionální stravovaní či redukční režim nemohou zabránit nepřiměřenému rozložení tuku, mohou snížit lokální zánět, a tím zlepšit příznaky a zlepšit celkovou pohodu a celkové zdraví. Prevence obezity je tedy zásadní, protože při dalším ukládání tukové tkáně se stav pacientky prohlubuje.

Dodnes nebyla prokázána žádná specifická strava při lipedému. Ukazuje se ale, že může být žádoucí dieta redukující nadměrné množství sacharidů ve stravě a omezení potravin s vysokým glykemickým indexem.

O glykemickém indexu zde: Glykemický index potravin

Dále se doporučuje strava s pravidelnými intervaly mezi jídly, např. 3x denně. Redukce hmotnosti by neměla být dosažena na úkor svalové hmoty. Množství svalové hmoty lze monitorovat na diagnostické váze, např. Inbody či Tanita.
Z pohybové aktivity se nejvíce doporučují vodní sporty, protože tlak vody podporuje lymfodrenáž a vztlak vody snižuje zatížení kloubů dolních končetin, což snižuje riziko budoucích ortopedických komplikací. Dále se doporučuje lehká aerobní činnost jako je chůze či jízda na kole.

ŽIVOTOSPRÁVA

 • Dostatek spánku, minimálně 7 hodin denně.
 • Pravidelný příjem stravy s odpovídajícími intervaly mezi jídly – strava 3x denně je dostačující.
 • Dostatek bílkovin ve stravě, tj. 1,2 – 1,5 gramu /1 kg váhy.
 • Vhodná volba sacharidů, především omezit jednoduché sacharidy s vysokým glykemickým indexem. Doporučený příjem sacharidů na den je 45 – 60% z celkového denního příjmu energie.
 • Dostatečný pitný režim, tj. 35–40 ml vody denně na kilogram tělesné hmotnosti
 • Fytoterapie – léčba bylinami

Jak zjistit kolik energie za den sníst, aby hmotnost klesla?

Citace:

 • (WRIGHT, 2021) – WRIGHT, Thomas F. a Karen L. HERBST. A Young Woman with Excessive Fat in Lower Extremities Develops Disordered Eating and Is Subsequently Diagnosed with Anorexia Nervosa, Lipedema, and Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome. American Journal of Case Reports [online]. 2021, 22 [cit. 2023-09-30]. ISSN 1941-5923. Dostupné z: doi:10.12659/AJCR.930840
 • (HALK, 2017) – HALK, Anne B a DAMSTRA, Robert J. First Dutch guidelines on lipedema using the international classification of functioning, disability and health. Online. Phlebology: The Journal of Venous Disease. 2017, roč. 32, č. 3, s. 152-159. ISSN 0268-3555. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0268355516639421. [cit. 2023-09-30].
 • (VLASAK, 2023) – VLASÁK, René. CPM LYMFOCENTRUM S.R.O. Lipedém. CPM Lymfocentrum [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné z: https://www.cpml.cz/lecba/lipedem/

Zdroje:

5/5 - (1 vote)