Mohlo by se zdát, že v tom není velký rozdíl. Společným znakem těchto profesí je to, že obě se věnují výživě. Zásadní rozdíl je ale v tom, že výživový poradce může (nebo můžeme říci – by měl) pracovat pouze se zdravými lidmi. Oproti tomu nutriční terapeut má potřebné vzdělání, aby řídil stravu lidí s přítomnými nemocemi, které vyžadují speciální dietní úpravy. Například pacienty s cukrovkou, celiakií, dnou, onemocněním ledvin a podobně.

Pokud chcete upravit své stravovací návyky, jistě vám pomohou obě tyto profese. Za výživovým poradcem přichází nejčastěji ten, kdo chce zredukovat hmotnost nebo cvičí a potřebuje nabrat více svalové hmoty, nebo má zájem jíst zdravě. Nutričního terapeuta také vyhledávají lidé s nadváhou, ale pomůže rovněž lidem s podvýživou, cukrovkou, zažívacími potížemi, alergiemi atd.

Pokud docházíte do diabetologické ambulance a lékař vás odešle na konzultaci o výživě k nutričnímu terapeutovi, tak vám ulehčil práci s vyhledáním vhodného odborníka, který se danou problematikou zabývá. Pokud ale hledáte sami, uvádím zde rozdíly obou profesí.

Nutriční terapeut a výživový poradce mají odlišné vzdělání a proto mají také odlišné spektrum klientů. Jinými slovy jsou vhodní pro jiný typ zákazníků.

Hlavní rozdíl je tedy ten, že nutriční terapeut a výživový poradce má za sebou odlišné vzdělání a přípravu k tomuto povolání.

V čem se tedy tato povolání liší?

Výživový poradce

  • je to živnost volná, která není podmíněna žádným vzděláním
  • někteří výživoví poradci mohou mít kurz o výživě, jehož délka se pohybuje od několika dní do půl roku
  • existuje také možnost, že poradce má vysokoškolský titul, například z tělovýchovné fakulty. Takový člověk má jistě znalosti o výživě a sportu, ale stále platí, že se jedná o výživu zdravých lidí
  • pracuje pouze v soukromých poradnách

Nutriční terapeut

  • je nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
  • absolvoval vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání v oboru nutriční terapeut, případně střední zdravotnickou školu s následným specializačním studiem na NCO NZO
  • jeho uplatnění je velmi široké. Pracuje například v nemocnicích, léčebnách, sociálních nebo školních stravovacích zařízeních, v nutričních ambulancích státních či soukromých.

Za kým tedy jít pro radu? Potřebuji nutričního terapeuta nebo stačí výživový poradce?

Odpovědět na tyto otázky by pro vás mělo být snadné. Pokud přesto váháte s odpovědí, pokusím se o malé shrnutí.

Pokud chcete mít jistotu, že daný odborník neuškodí vašemu zdraví, vybrala bych nutričního terapeuta. Terapeut je zdravotník a nebude vám nabízet zázračné hubnutí, žádné alternativní výživové směry či účinné koktejly na zhubnutí. Jeho proces pomoci je většinou pomalejší, někdy nepříjemný, ale pokud máte jakýkoliv zdravotní problém, pak volte nutričního terapeuta.

V případě, že jste zdraví a chcete úpravy jídelníčku, nebo tzv. kouče, který vás motivuje a poradí, pak zvolte výživového poradce. V každém případě bych u obou profesí doporučila přihlížet k tomu, jaké má daný odborník vzdělání a zkušenosti v oboru. Můžete hledat reference u ostatních. Samotné vyzdvihování toho, kolika lidem už pomohl neberte vždy jako záruku, že pomůže i vám.

Přeji Vám hodně sil a úspěchů při hledání cesty k lepšímu zdraví za pomoci dobře nastaveného jídelníčku.

Rate this post