• Také si měříte krevní cukr (glykémii) ?
  • Dostali jste od svého lékaře glukometr? Koupili jste si glukometr?
  • A víte jak na to?

Výzkumy ukazují, že pokud si chcete měřit glykémii a dbát tak na svůj zdravotní stav, je důležité používat přístroj správně.

Většinou platí, čím častěji, tím lépe.

Níže několik konkrétních rad a doporučení jak na měření glykémie

1. jste léčeni inzulínem více než 3x denně?

Podle vašeho režimu, sportovních či společenských aktivit je doporučeno měřit glykémii 3-7 dnů v týdnu vždy nalačno před jídly a před spaním (tedy 4x denně). Hodnotu glykémie nalačno použijete ke stanovení správné dávky inzulínu. Takže čím více aktivit, tím častější měření.
Kontrolu glykémie po jídle (2 hodiny) se doporučuje provádět cca 1-2x týdně. Slouží ke kontrole správnosti dávky inzulínu a příjmu sacharidové potravy. Znamená to tedy navíc 1-3 měření týdně.

2. Jste léčeni inzulínem 1x denně?

Zde doporučujeme kontrolovat 2-3x týdně glykémii ráno nalačno. Naměřené hodnoty slouží ke stanovení správné dávky bazálního inzulínu (to je ten, který se aplikuje 1x denně)
Navíc je vhodné měřit 1 den v týdnu i glykémie v průběhu dne nalačno, dále 1-2x za měsíc rovněž glykémii 2 hodiny po jídle. Slouží ke kontrole stravy, ev pro lékaře ke správnému nastavení léčby.

3. Jste léčeni prášky?

Pokud užíváte tablety pro léčbu diabetu, stačí si kontrolovat hladinu glykémie 1-2x týdně. Jedna hodnoty by měla být nalačno (ráno nebo před obědem, či večeří). Jedna hodnota po jídle(2 hodiny). Naměřené hodnoty slouží zejména pro kontrolu stravy. Dále lékaři při kontrole ke správnému nastavení léčby.

Cílové hodnoty glykémie nalačno a po jídle stanovíte se svým lékařem. Obvykle doporučujeme nalačno 5-6,5mmol/l, 2 hodiny po jídle 7-8mmol/l. Tyto hodnoty ale mohou být individuální podle dalších přidružených nemocí a celkového zdravotního stavu.

Znalost hodnoty glykémie nalačno a 2 hodiny po jídle je důležitá pro stanovení správného léčebného postupu. Uspokojivé hodnoty krevního cukru nalačno a po jídle Vám zajistí život bez komplikací diabetu.

Rate this post